Een globaal medisch dossier, wat is dat juist?

Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je aan de huisarts de toestemming en de opdracht om jouw medisch dossier te beheren en op te volgen. In het GMD worden gegevens bijgehouden zoals medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandeling en verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. 


Financieel voordeel gelinkt aan het GMD

U geniet een hogere terugbetaling voor elke raadpleging bij uw huisarts. De eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30% verminderd.

Deze vermindering geldt voor elke rechthebbende, voor de raadplegingen bij één van de artsen in onze praktijk.


De artsen in deze praktijk zijn geconventioneerd, dit betekent dat zij zich houden aan de door het RIZIV vastgelegde tarieven.