De studie om volwaardig huisarts te worden duurt in totaal 9 jaar.

Na 6 jaar opleiding op de universiteit ontvangt men een diploma van basisarts. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken, dient men nadien nog 3 jaar opleiding te volgen. 

Onze praktijk is reeds jaren door het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisarts opleiding) erkend als officiële opleidingspraktijk. Hierdoor is er in onze praktijk een Huisarts In Opleiding (HAIO) werkzaam.

Vanaf 3 oktober 2023 zal Dr. De Meester Margot werkzaam zijn in de praktijk gedurende een jaar.

Voor ons is dit een positieve ervaring: net afgestudeerde artsen brengen namelijk vaak nieuwe ideeën met zich mee en zijn heel goed op de hoogte van de meest recente literatuur en richtlijnen.

De HAIO wordt ingeschakeld als volwaardige collega en heeft zijn eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten. Dit zal hij steeds doen onder supervisie van en in overleg met  de andere artsen. Tevens wordt iedere patiënt die de HAIO ziet, dezelfde dag nog besproken met één van de opleiders, zodat de kwaliteit van de zorg kan worden verder gezet.