Deze rubriek bevat de wettelijke verplichte toelichting over het bewaren van informatie over personen en de informatiestromen.

Gegevensverwerking

De medische verslagen worden verwerkt in een computerprogramma (CareConnect) jaarlijks erkend door het ministerie van Volksgezondheid. Papieren dossiers, in gebruik tot 1996, zijn gearchiveerd. Wanneer nu nog verslagen op papier worden aangeboden, worden deze gescand en eveneens bewaard in
CareConnect; het papieren verslag wordt geklasseerd.

Er mogen geen medische verslagen over gewone mail verstuurd worden. Verslagen tussen huisarts en specialist worden geëncrypteerd verstuurd en kunnen enkel door medische software gelezen worden. Wanneer u een verslag op papier wenst kan een uitprint bekomen worden via het secretariaat.

Via het e-health netwerk kan gedeelde medische informatie ingelezen worden door artsen werkzaam in ziekenhuis , spoeddienst en wachtdienst na het aanmaken van een therapeutische relatie. Dit gebeurt nadat u, als patiënt, toelating geeft door het laten inlezen van uw identiteitskaart.

Inzage in uw eigen medisch dossier

U kan uw dossier inzien via e-health. Enkel de verslagen waarvan de auteur heeft aangeduid dat u die mag inzien zijn zichtbaar. U kan ook daar ook zien met wie u een therapeutische relatie heeft en u kan dit zo nodig aanpassen. U kan aangeven dat een bepaalde arts uw behandelend arts niet meer is, en dat de inzage van uw gegevens dus moet stoppen.

Labo verslagen zijn standaard ingesteld op “inzage toestaan”. Via de volgende links kan u uw medisch dossier raadplegen: www.mijngezondheid.be of www.cozo.be, mits inloggen met e-ID .

Huisartsen maken ook een korte gezondheidsfiche (Sumehr) van de patiënt aan waarin enkel ernstige ziekten, allergie, inentingen, medicatielijst zijn vermeld. Dit wordt ook gedeeld via e-health. Door deze informatie te delen met behandelend arts op spoed, ziekenhuis of elders kunnen we betere zorg bieden .

Vaccinnet is een site van de Vlaamse overheid waar u uw vaccinatiestatus kan raadplegen. Deze worden nu bijna 20 jaar daarop geregistreerd zowel door huisartsen, CLB (schoolarts), artsen van kind en gezin. Aan de hand van uw rijksregisternummer kunnen artsen uw vaccinatiestatus daar ook raadplegen.

Medisch geheim

Artsen mogen geen medische gegevens meedelen aan familieleden, vrienden of andere bekenden van de patiënt. Wanneer de patiënt jonger is dan 14, niet toerekeningsvatbaar is, of uitdrukkelijk mensen uit zijn omgeving aanstelt om een deel van de behandeling op zich te nemen bij ernstige ziekte, geldt een uitzondering.

Medewerkers van artsen zoals verpleegkundigen, secretariaat weten dat ze geen medische informatie mogen doorgeven aan derden.